Dhedlook's Heroes

Black Rift 4

Raugon vælger at blive tilbage med Bob og bevogte tårnet og gruppens base. Imens resten af gruppen begiver sig ud på togt i the black rift endnu en dag. De beslutter at følge den østlige side af klippen denne gang. Gruppen kommer til et tårn med en spiral rampe ned til bunden af tårnets indre. I midten af rummet står tre Shar præster og messer omkring et blodigt alter. Ray hidkalder to Dire bats og Falcoe kaster magi efter dem fra sit flyvende tæppe. (som han har alle intentioner om et destruerer, efter han er færdig med at bruge det). Efter at de har udvekslet formularer med præsterne i en tid tage Ulrik til sidst springet, på sin hest, ud fra toppen af rampen og de godt 15m. Hesten lander på en præst som Ulrik spidder med sin lanse. Gruppen har efter hånden fået ordnet de to andre med formularer og en hurtigt løbende Sairo, som er løbet hele vejen rundt om rampen. I tårne finder de endnu en blæsebælg som Falcoe ødelægger med sin Wand of Magic missiles. Gruppen går videre og krydser frem og til bage over riftet for at komme længere imod syd. De finder en trappe som går ned imod bunden af kløften da Despayr en gang til kommer flyvende og angriber gruppen stående på en hængebro. Denne gang er det kun Sairo som er bange for dragen og gruppen tager kampen til den flyvende drage, da Falcoe kaster fly på Ulriks hest. Og selv flyver efter på sit tæppe. Ray fremkalder en storm og Lader lynet slå ned på dragen, dog uden effekt. Falcoe opdager at der nu også er svært at nå illusion magi, da han forsøger at kaste Mirror image. Det er som om mere og mere af magien virker længere væk. Quarion sende helms sværd efter dragen. Men Despayr flyver væk efter to overflyvninger og forsvinder hurtigt i mørket imod syd. Gruppen forsætter ned af en trappe i øst væggen indtil de når bunden af kløften. Her hører de stemmer fra en hule i klippen og Falcoe gør sig usynlig men magien er langt væk og svært at bruge. Falcoe ser to Shar kriger og en Præst som sidder i en slags barak og slapper af. Falcoe kaster Stinking Cloud i hulen og hostende kommer krigerne ud af hulen. De møder en kamp klar gruppe med Ulrik som forlanger at de overgiver sig. Krigeren beder Shar beskytte dem og giver sig i kamp. Falcoe tumbler rundt om dem og afskæredem fra at trækkesig tilbage, men Falcoe bliver selv omringet da en Shadow Mastife (som han havde overset) kommer krigerne til undsætning. Sairo kommer i hunde slags mål med Shadow Mastiffen og Ulrik charger ind i gennem og slår den ene omkuld, inden han vender hesten imod præsten, som står bagerst i hulen og kaster op efter effekten fra Stinking Cloud formularen. Ulrik spidder hende med sin lanse. Sairo er nu også blevet påvirket af skyen og Shadow Mastiffen ser ud til at have overtaget, så Falcoe træder til og stikker hans sværd ”Rimfrost” ned i halsen på Shadow Mastiffen. Krigerne overgiver sig til Ray og Quarion, som binder og afhøre dem inden de føres tilbage til Raugon og Bob. Gruppen beslutter at stoppe for den dag efter intense 15 minuters udforskning af Riftet.

Comments

Jesper_Hoeberg

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.