Dhedlook's Heroes

The Grinding Gulf 1

Session XP: 2.100
Total XP: 56.324 (Char lvl 11)
Loot List: The Grinding Gulf 1


Gruppen er blevet enige om at de er nød til at finde en vej ind til Zentil troldmændenes magiske maskine der påvirker magien i området og at der er en hemmelig rute via nogle underjordiske tunneller ind til dem.

Vi har fundet ud af at der er nogle hule systemmer lidt uden for byen. Gruppen undersøger sagerne og falder over et gammelt gravkammer fra en gammel troldmands cirkel (eller noget lignende).

Vi bevæger os igennem katakumberne og gangene, der forbinder komplekset og kommer frem til The Grinding Gulf, som er en af de steder en profiti gruppen har fået overdraget omhandler.

Comments

Shadowgargoyle

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.