Dhedlook's Heroes

The Grinding Gulf 3

Ritual Cave

Session XP: 3300
Total XP: 62.044+ (Char lvl 11)
Loot List: The Grinding Gulf 3


Falcone, Laeroth og Raugon fortsætter undersøgelsen af hule systemmet i håb om at finde ritual kammeret. de finder en dør med et Arcane mark indgraveret midt på døren, der er tre sammenhængende ringe og tilhører en gammel wizard king ved navn Alokkair. Han levede i ca 520 – 570 DR hvad der idag er Zhentil Keep området. En nøgle gruppen tidligere har fundet passer til låsen og de finder en trappe, der fører opad.

Efter at have gået op af en meget lang trappe kommer de til en afsats, der fører hen til en dør, men inden gruppen når hen til den opdager Laeroth en hemmelig dør og vi vælger at gå dennem den og finder en hemmelig passage, der har adskillige spion huller til at kigge ind i flere lokaler.

Gruppen åbner en anden hemmelig dør, der ikke har noget udkigshul og befinder sig pludseligt, hvad de opdager er Ritual hulen de ledte efter og de ser at Esvele er midt i er eller andet mørkt ritual og hverken hende eller den vagt der passer på hende bemærker gruppen.

Vi vælger at lukke den hemmelige dør igen og klargører et bagholdsangreb et andet sted i komplekset.

Bagholdsangrebet er vellykket og vi tager Esvele til fange i live og vil overlade hendes skæbne til Sir Ulrik.

Derefter tager vi tilbage til ritual hulen og de af gruppens medlemmer der har fået Spellfire i Sylunes crypt hører hendes stemme, der beder dem sende noget af den ind i den kugle af Shadow magic, der svæver midt i hulen for at opløse den.

Efter kuglen er opløst kan spellcasterne mærke at the Weave ikke er forvrænget mere.

Gruppen beslutter at fortsætte undersøgelsen af hulesystemmet og efter at have gået gennem et par dører, støder vi på en kæmpe gog-gog midt i en stor sal.
Her vælger Raugon så at slå så hårdt til den at det kunne vække de døde.
Samtidigt med at Raugon larmer opdager Laeroth at der flere steder langs væggen er illusioner af vægge, men inden han når at sige noget til de andre træder der flere udøde frem og angriber. Efter de første udøde kommer frem kommer der yderliger to brændende kranier svævende. I løbet af meget kort tid er gruppen i store vanskeligheder og Laeroth beslutter at det er på tide at teleportere til et mere sikkert sted.

Efter en god nats søvn i den lysning gruppen bruger til lejer, vælger vi at tage til byen for at finde ud af hvordan landet ligger og finder bl.a. ud af at den magiske rustning Sir Ulrik skulle have refittet, er sporløst forsvundet på sin vej til Zhentil keep i følge vores gavmilde alierede Weregund.

Ud over Weregund bliver vi også kontaktet af kromutter Jhaele Silvermane der tilbyder at samle informationer for os ligesom en fra Tymore templet vil og Lady Shaerel Ancathra (forklædt som vaske kone) vil det.

Comments

Shadowgargoyle

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.