Dhedlook's Heroes

The Grinding Gulf 6

Skull Lake

Session XP: 2000
Total XP: 71,313 (Char lvl 12)
Loot List: The Grinding Gulf 6


Laeroth, Falcoe og Raugon fortsætter endnu en gang. Silverhair dukker dog op i tunnellerne med kommentaren “I glemte vist at få mig med”.

Kort tid efter at have krydset den underjordiske sø på flyvende tæpper, støder gruppen på en anden stor hulle beboet af tudse mænd (Kuo-Tao).
Raugon vælger at prøve at forhandle med dem, hvilket går godt i forhold til at ingen forstår hinanden, men så dukker der en større gruppe Drows op og så ryger parterne over i aggressive forhandlinger.
Gruppen får den tvivlsomme ære af at blive overrasket af 3 kæmpe vand edderkopper, der gemte sig under søens overflade og angriber os i ryggen.
Efter en længere kamp er der kun en Drow og to-tre tudse mænd tilbage og de overgiver sig til Raugon.
Det skaber en del spændinger mellem Raugon og elverne, da de ikke er særligt tilfredse med at lade Drowen overleve. Han er dog en god informationskilde og beskriver det han ved om tunnellerne de kontrollerer.

Comments

Shadowgargoyle

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.