Dhedlook's Heroes

The Grinding Gulf 9

The last Matron mother

Session XP: 3.750
Total XP: 79.823 (Char lvl 13)
Loot List: The Grinding Gulf 9


Falcone, Laeroth, Silvenhair og Raugon teleporterer tilbage til gruppens lejer for at have en god nats søvn og lade Raugon overtage vagt tjansen med fangerne, mens Ulrik kommer med for at fortsætte vores undersøgelser af hule systemmerne.

Vi teleporterer tilbage til Gryannas alter og ser lidt på valgnuligheder af ruter der er foran os.
Der er en oversvømmet hulegang og en almindelig gang ud af rummet. Vi vælger så i første omgang at tage den almindelige gang af praktiske årsager og kommer frem til en naturlig fremkommen labyrint, hvor gangen munder ud i en større hule med mange udgange og kløfter. Her bliver vi budt velkommen af en bjørnemand og hans kæmpe edderkopper. Han lægger ud med at bombardere os med en Ice storm og en flamestrike lige efter hinanden, hvilket fanger Lairoth og nogle af de andre på det forkerte ben, mens Halflingen senere må indrømme at han overhovedet ikke bemærkede Flamestriken!
Edderkopperne bekæmpes ret hurtigt, mens Ulrik går efter bjørnemanden, der vælger at smelte ind i grottevæggen. Det har Ulrik dog råd for og begynder at spille på sin Lyre of building.
Til at starte med går det ikke så godt for Ulrik, men efter lidt kattetarms tortur klarer han et par rene toner og får fjernet nok sten til, at han kommer ind til hvor han tror bjørnemanden gemmer sig.
Hvad han finder er dog i stedet en ret stor edderkop, der piler ud af hullet og ned over en nærtliggende kløft.
Ulrik smider sig straks ud over kandten med sin griff og hugger løs på edderkoppen, mens han flyver forbi den. Desværre for Ulrik indsnævrer kløften sig hurtigt og griff og rytter koliderer støjende med væggen.
I mellem tiden er edderkoppen kravlet op igen på den modsatte side af kløften og regner med at være uden for fare, men den er dog tæt nok på til at blive ramt af Laeroths magi, hvilket slår den ihjel og på vej ned i dybet forvandles den tilbage til bjørnemanden.

Silverhair får hurtigt tracket gruppen frem til en rute gennem labyrinten og lige ind i et bagholdsangreb af en patrulje sortelvere, der dog hurtigt nedkæmpes.

Derfra støder vi på en dør, der fører ud til en smal naturlig bro hen over en kløft med en underjordisk flod.
Broen bevogtes af en beholder, der fuldstændigt neutraliserer al magi, hvilket gør at det kun er Ulrik og Silverhair, der kan gøre noget ved den. Efter en del besvær lykkes det også for dem at besejre den.
Det viser sig at Beholderen bevogtede en af gangene, der fører til Twistet Tower, hvilket vi vælger at vente med at besøge, indtil vi har fået afleveret elversværdet Warblade til Myth Drannor elverne og hvilet ordentligt ud.

Desuden mangler vi at finde den sidste Matron Mother og vælger derfor at vende tilbage til labyrinten og tage en gang med forarbejdet sten, der ender i et rum med en oversvømmet gang som eneste anden udgang.
Her vælger falcoe at tage udfordringen op og prøve at svømme gennem gangen, men skal reddes af Ulrik for ikke at drukne.
Mens Ulrik er igang med at redde Falcoe, har han efterladt alle sine egendele på bredden, indklusiv elversværdet Warblade, hvor elverne debaterer om be skal tage nationalskatten og returnere det, eller om de skal være noble og vente til mennesket selv vælger at aflevere det. Her vælger de så den sidste løsning.
Falcone bliver i mellemtiden reddet af Ulrk og de vender tilbage til bredden i vådt behold og alle er enige om at vente til dagen efter, hvor Silverhair kan bede for brugbare formularer til at trække vejret under vandet.

Næste dag fortsætter gruppen med at undesøge de oversvømmede tunneller, hvor de støder på en sortelver mummie der bevogter en åbning i loftet.
Efter en kort kamp, bevæger gruppen sig op gennem åbningen, der viser sig at have den sidste Matron mother stående og lave et eller andet med en tilsyneladende gammel sortelver artefakt, der uhæmmet udsender en gejser af edderkopper ud i rummet.

Ulrik charger Sortelver præstinen og inden længe er hun nedkæmpet og dermed er grebet af sortelverhuset Dhuurniv om Shadowdales undergrund brudt.

Da vi ikke lige kan gøre noget ved artefakten lader vi den ligge og vender tilbage til vores lejer for at hvile og klargøre os til mødet med elverne for at overdrage Warblade.

Gruppen teleporterer sig frem til bestemmelses stedet og efter lidt venten mødes vi med Cormanthors regent og under mange titel fremsigeler og bedifter bliver sværdet overdraget til de rette ejere og alle inviteres til at blive et stykke tid og nyde gæstfriheden.

Comments

Shadowgargoyle

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.